klubbhåndbok

Fakta om boksing

Du finner mer om lover og regler på denne siden https://boksing.no/praktisk-info/lover-og-regler/

Litt historie om boksing:

Det første beviset på pugilisme (Pugilist; fra latin pugnus for neve og pugil en bokser) ble funnet i Egypt, og er datert tilbake til år 3000 f.Kr. Boksing ble først akseptert som en Olympisk sport år 688 f.Kr. i de 23. Olympiske leker i Olympia. Boksing sto på programmet for første gang i de Olympiske leker i moderne tid i 1904, som ble avholdt i St-Louis, USA. Det ble bokset i syv vektklasser.

I 1906 ble medisinsk undersøkelse før boksekonkurranser introdusert.

I august 1920 var den offisielle grunnleggelsen av det første internasjonale forbundet for amatørboksing. Dette fikk navnet FIBA (International Amateur Boxing Federation). Deltagende land var: Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Norge, Sør-Afrika, Sveits, Sverige og USA.

I 1926 ble det bestemt at det kun skulle være 1 deltager pr land pr vektklasse. Det ble også bestemt at man skulle bokse 3 runder à 3 min. pr kamp, i stede for 2 runder à 3 min og 1 runde à 4 min. som det var før.

I 1931 ble det bestemt at det skulle være 1 kampleder inni ringen, i stede for at kampleder satt utenfor på en høy stol, og at det skulle være nøytrale dommere ringside. Boksere får bruke susp og tannbeskytter for første gang under OL i Los Angeles.

I 1946 Fikk boksingens ledende organ mulighet til å gjenvinne noe av tapet av troverdighet, forårsaket av oppførselen av noen ledende tjenestemenn under 2.verdenskrig. FIBA ble oppløst og det engelske forbundet, i samarbeid med det franske, besluttet å opprette AIBA (the Association Internationale de Boxe Amateur).

I 1950 ble det bestemt at en kamp skulle stoppes når en bokser har blitt slått i gulvet for 3. gang i samme runde, inkludert en beskyttende karantene.

I 1994 ble det bestemt av man kun skulle bruke 10oz (ca.283,5gr) hansker for å ivareta boksernes sikkerhet. Den øvre aldersgrensen ble hevet fra 32 til 34 år. Kvinneboksing ble anerkjent.

2012 Kvinneboksing sto på OL-programmet for første gang. De olympiske vektklassene er foreløpig 51, 60 og 75 kg.