Nyheter

Ekstra ordinært årsmøte

Valg av Styre og utdeling av pokaler
13. mars 2019 09:31

Til medlemmene i TK Boksegruppe

Innkalling til årsmøte i Tønsberg-Kameratene Boksegruppe

Styret innkaller herved til årsmøte i Boksegruppa 

Årsmøtet avholdes den 11.04.2019 kl 19:00 på Messehuset tk klubblokaler

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene Mandag

08.04.2019 før årsmøtet på www.tkboksing.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen styret TK Boksegruppe