Nyheter

Forbud mot å organisere idrettsarrangementer og idrettsaktivitet

18. april 2020 22:55

Forbud mot å organisere idrettsarrangementer og idrettsaktivitet

Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, samt treningssentre og svømmehaller, se her.  Forbudet ble senere videreført gjennom Covid-19-forskriften, se her.

Dette gjelder da Boksegruppe i Tk også. Dette er selfølgeligt beklageligvis veldige syn å uheldige for oss å trenings aktivitet. Vi hoper at trening vil komme i gang igjen snart. Følg med på denne linken med oppdateringer fra Norges Idrettsforbund. https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/ 

Noen av dere har fått nye regninger på e-post nå. Vi er helt avhengige av at dere forsetter å betale treningsavgift, sånn att vi kan komme fort igang når vi får mulighet til det. Vi vil takke alle som betaler for støtten samt alle som stiller opp på denne dugnaden som vi nå gjør for samfunnet. 

Hold dere i aktivitet med hjemmetrening. Vi kommer igang så fort vi får mulighet til det.

Ta kontakt på medlem@tkboksing.no vis dere har spørsmål om kontigent. Spørsmål om trening ta kontakt på post@tkboksing.no.

 

Hilsen TK Boksing