Nyheter
Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Boksegruppa Årsmøtet avholdes den 07.02.2019 på Messehuset tk klubblokaler

Årsmøte Boksegruppen
15. januar 2019 10:04

Styret innkaller herved til årsmøte i Boksegruppa
Årsmøtet avholdes den 07.02.2019 kl 19:00 på Messehuset tk klubblokaler

Selve innkallelsen Finner dere her 

Viktig

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.